Dizayn ve imalat çalışması , yüklenici ve kullanıcı arasında halledilmesi gereken son derece önemli ve tek bir adımdır. Bu iki vazgeçilmez öğenin bir arada ele alınması hem üretici firma hem de müşteri için zaman ve maliyetin de içinde bulunduğu ciddi problemlerden kurtarır ve işin sürekliliğini sağlar. İlaveten taraflar arasındaki ilişkinin daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. 1993 ten beri ELTE yurt içi ve dışında son derece önemli projeleri de kapsayan yüzlerce işi tamamlamış ve tecrübelenmiştir. Dizayn ve imalat projelerimiz, güç merkezleri, AG&OG dağıtımı, arıtma tesisi, rafineri, alışveriş merkezi, endüstriyel tesisleri, trafo tesisleri, geri dönüştürülebilir enerji sistemleri, iletim hatları ve daha pek çok çeşit yerleşke elektrifikasyonunu kapsar.